ĐẶC SẢN CỐM
Chả Cốm
 GIá bán 180n/1kg gọi là có 
Cốm Sấy
Cốm là một thứ quà của đồng ruộng quê hương mang đến cho ta, nhưng cốm chỉ có hai vụ. Vụ chiêm bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, vụ mùa bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9 âm lịch. Người Mễ Trì đã tìm ra cách để chúng ta có thể thưởng ...
Cốm Tươi
Cốm tươi được làm từ lúa nếp non, ngon nhất là cốm làm từ nếp cái hoa vàng, trong cả hai mùa: lúa chiêm và lúa mùa, tuy thường dùng lúa mùa vào khoảng cuối hè đầu thu (từ khoảng rằm tháng 7 đến hết tháng 9 âm ...
Giới thiệu
Cốm Mễ Trì

Có một điều rất rõ ràng rằng, cốm Mễ Trì được học từ cốm làng Vòng. Việc học ấy bắt đầu từ ai và như thế nào bây giờ được người Mễ Trì kể bằng câu chuyện: Có người con gái Mễ Trì sang làng Vòng lấy chồng rồi học lỏm được nghề đã mang về truyền dạy cho mọi người trong nhà.